V60 V60

V60 B5 Cross Country Plus

*3,580 לחודש
בריבית פריים 0.15%-
*כפוף לתשלום מקדמה ותשלום בסוף תקופה

רמת אבזור בטיחותי: 6 7 דרגת זיהום: 14   לפרטים: volvocars.co.il

העסקה הינה לדגם V60 B5 Cross Country Plus ללקוחות פרטיים בלבד. *עסקת המימון מורכבת ממקדמה בסך 94,900 ₪, תשלום חודשי בסך 3,580 ₪ למשך 36 חודשים ותשלום בסוף תקופה בסך 99,000 ₪. עסקת המימון בריבית פריים 0.15%-. המחיר אינו כולל אגרת רישוי בשנה הראשונה בסך 3,594 ₪ ואינו כולל אבזור, מיגון, תוספות, עמלת הקמה משכון ושעבוד. עסקת המימון ותנאיה יפורטו בהסכם ההלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן ובכפוף לאישורו. בגין עסקת טרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחיר הרכב המלא 294,900 ₪. התמונה להמחשה בלבד. נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקת המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, תחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
XC40 XC40

XC40 Plug-In Hybrid
Recharge T5 Plus

*3,428 לחודש
בריבית פריים 0.15%-
*כפוף לתשלום מקדמה ותשלום בסוף תקופה

רמות אבזור בטיחותי: 7 6 דרגות זיהום: 2  לפרטים: volvocars.co.il

העסקה הינה לדגם XC40 Recharge T5 Plus ללקוחות פרטיים בלבד. *עסקת המימון מורכבת ממקדמה בסך 89,900 ₪, תשלום חודשי בסך 3,428 ₪ למשך 36 חודשים ותשלום בסוף תקופה בסך 99,000 ₪. עסקת המימון בריבית פריים 0.15%-. המחיר אינו כולל אגרת רישוי בשנה הראשונה בסך 3,594 ₪ ואינו כולל אבזור, מיגון, תוספות, עמלת הקמה משכון ושעבוד. עסקת המימון ותנאיה יפורטו בהסכם ההלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן ובכפוף לאישורו. בגין עסקת טרייד אין תגבה עמלה של עד 5,000 ₪ ובכפוף לתקנון. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחיר הרכב המלא 284,900 ₪. התמונה להמחשה בלבד. נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקת המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, תחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
60 תשלומים 60 תשלומים

סדרת דגמי

במגוון אפשרויות
מימון

אבזור בטיחותי: 6 7   דרגת זיהום: 1 2 12 14 15   לפרטים: volvocars.co.il

במידה ובדגם קיימת עסקת מימון, העסקה מורכבת מתשלום מקדמה, תשלום חודשי X מס' החודשים המצוינים ותשלום בסוף תקופה. עסקת המימון ותנאיה יפורטו בהסכם ההלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח. התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח

למידע נוסף על וולוו
מלאו פרטים:

*שדה חובה