יצירת קשר עם שירות וולוו

לשירות לקוחות חייגו אלינו בטלפון *5789
או כתבו אלינו בדוא"ל: moked@mct.co.il

שירות לקוחות

שדות חובה*
פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצות מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני שימצא לנכון לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כן דין. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלוי ברצונך.