נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO C40

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
315
C40 Recharge Single Motor Ultimate Dark
7
339
C40 Recharge Single Motor Ultimate Dark
7
316
C40 Recharge Twin Motor Plus Dark
7
303/342
C40 Recharge Twin Motor Ultimate Dark
7
רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

רמת אבזור בטיחותי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת חשמל וזיהום אוויר

דגם
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
C40 Recharge Single Motor MY23
182
434
1
C40 Recharge Twin Motor MY23
200
447
1
C40 Recharge Single Motor
165
576
1
C40 Recharge Twin Motor
172
525
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO XC40

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
318
XC40 B4 Ultimate Bright
7
328
XC40 B4 Ultimate Bright
6
323/324
XC40 B4 Ultimate Dark
7
330
XC40 B4 Ultimate Dark
6
317
XC40 Recharge T5 Plus Dark
7
327
XC40 Recharge T5 Plus Dark
6
306
XC40 Recharge T5 Plus Bright
7
329
XC40 Recharge T5 Plus Bright
6
310
XC40 Recharge T5 Ultimate Bright
7
326
XC40 Recharge T5 Ultimate Bright
6

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 306, 307, 310, 317, 318, 323, 324
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 326, 327, 328, 329, 330, 332
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
×זיהוי "שטח מת"
×מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק בליטרים
ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום אוויר
XC40 B4
6.8
משולב
12
דגם
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
XC40 Recharge T5
2.2
155
45
2

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO XC40 Recharge Pure Electric

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
313
XC40 Recharge Single motor Ultimate dark
7
338
XC40 Recharge Single motor Ultimate dark
7
340
XC40 Recharge Twin motor Ultimate dark
7

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת חשמל וזיהום אוויר

דגם
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק”מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
XC40 Recharge Single motor Ultimate dark MY23
189
419
1
XC40 Recharge Single motor Ultimate dark
169
565
1
XC40 Recharge Twin motor Ultimate dark
178
498
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO XC60

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
233
XC60 B5 FWD Core
7
249
XC60 B5 FWD Core
6
260
XC60 B5 AWD Core
7
262
XC60 B5 AWD Core
6
219
XC60 B5 FWD Plus Bright
7
246
XC60 B5 FWD Plus Bright
6
238
XC60 B5 FWD Plus Dark
7
247
XC60 B5 FWD Plus Dark
6
259
XC60 B5 AWD Plus Dark
6
220
XC60 Recharge T8 Plus Bright
7
264
XC60 Recharge T8 Plus Bright
6
222
XC60 Recharge T8 Ultimate Bright
7
250
XC60 Recharge T8 Ultimate Bright
6

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 246, 247, 249, 250, 259, 262, 264
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
×זיהוי "שטח מת"
×מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 219, 220, 222, 233, 238, 260
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק בליטרים
ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום אוויר
XC60 B5 FWD Core
7.6
משולב
14
XC60 B5 FWD Plus
7.7
משולב
15
XC60 B5 AWD
8
משולב
15
דגם
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
XC60 Recharge
T8 Plus
1.0
193
77
1
XC60 Recharge
T8 Ultimate
1.0
194
77
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO XC90

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
223
XC90 B5 Ultimate Bright
7
224
XC90 Recharge T8 Plus Bright
7
226
XC90 Recharge T8 Ultimate Dark
7

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק בליטרים
ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום אוויר
XC90 B5
8.9
משולב
15
דגם
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
XC90 Recharge
T8 Plus
1.3
211
68
1
XC90 Recharge
T8 Ultimate
1.4
217
66
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO S90

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
37
S90 Recharge T8 Plus Bright
7
38
S90 Recharge T8 Ultimate Bright
7

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
7כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
S90 Recharge T8
0.8
176
87
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO S60

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
39
S60 B5 Plus Bright
7
42
S60 B5 Plus Bright
6
46
S60 B5 Plus Dark
7
45
S60 B5 Plus Dark
6
35
S60 Recharge T8 Plus Bright
7
43
S60 Recharge T8 Plus Bright
6
36
S60 Recharge T8 Ultimate Bright
7
44
S60 Recharge T8 Ultimate Bright
6

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 35, 36, 39, 46
6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 42, 43, 44, 45
6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
×זיהוי "שטח מת"
×מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק בליטרים
ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום אוויר
S60 B5
7.2
משולב
14
דגם
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
S60 Recharge T8
0.7
171
90
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO V60

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
218
V60 Recharge T8 Ultimate Bright
7
245
V60 Recharge T8 Ultimate Bright
6

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם 218
6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם 245
6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
×זיהוי "שטח מת"
×מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) WLTP
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ) WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP
דרגת זיהום אוויר
V60 Recharge T8
0.8
176
87
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

VOLVO V60 Cross Country

אבזור בטיחותי

קוד דגם
תיאור דגם
רמת אבזור בטיחותי
230
V60 B5 Cross Country Core
7
243
V60 B5 Cross Country Core
6
217
V60 B5 Cross Country Plus
7
244
V60 B5 Cross Country Plus
6

רמת אבזור בטיחותי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 230, 217
6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
זיהוי "שטח מת"
מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בקוד דגם: 243, 244
6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת
זיהוי תמרורים
מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
×זיהוי "שטח מת"
×מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
×הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונלית להתקנה ×מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם
צריכת דלק בליטרים
ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום אוויר
V60 B5 Cross Country Core
7.4
משולב
14
V60 B5 Cross Country Plus
7.5
משולב
14

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי